Föreläsningar

För närvarande har vi ett uppehåll med våra föreläsningar. 

Några ord om föreläsaren:

Jonas Grund är utbildad Landskapsingenjör på SLU Alnarp i Skåne. Har varit intresserad av trädgård och mer eller mindre aktiv sedan 12 års åldern. Har arbetat i plantskola, handelsträdgård, med parkskötsel, webrådgivare på Gröna rum, på Göteborgs botaniska trädgård. Driver sedan 2006 Stolpens Trädgård med sin fru Lucja som innefattar en handelsträdgård, plantskola, visningsträdgård, projekteringsverksamhet, anläggning, skötsel samt föreläsningar och kurser.

Här kommer lite info om mina olika föreläsningar

Stolpens Trädgård växter från när och fjärran

Denna föreläsning tar utgångspunkt i den egna visningsträdgården och behandlar växter, växtbäddar, stenytor, gångar och dammar.

Historien om Stolpens Trädgård

Handlar om hur vi har byggt upp vårt företag och trädgård med bilder från början tills idag.

Härdiga arter och kultivarer av ovanliga buskar och träd

Här sammanställer jag min kunskap om olika kultivarers och arters härdighet. Det kan skilja en hel del.

Trädgårdsplanering/ Hur du bygger din trädgård

Detta är en bred föreläsning som tar upp de flesta områden inom begreppet trädgård såsom klimat, jordmån, ståndort, växter, planering och ritningar. Kunskap om dessa faktorer ger en klart större chans att lyckas i sina odlingsambitioner. Under föreläsningen visas många trevliga bilder.

Växtbäddar

Denna går på djupet med det kanske viktigaste av allt, jorden. Genom att förbättra sin jord har man stora förutsättningar att påverka sitt odlingsresultat. Man måste också anpassa sin odling efter de grundförutsättningar man har. Här får man en bred teoretisk bas med ursprung från SLU i Alnarp blandat med idéer från trädgårdsamatörer samt föreläsarens egna knep.

Trädgårdens utmaningar

En visning av trädgårdens aristokrater med odlingstips för arterna. Intressant om man har många växtintresserade i sin förening.

Magnolior i massor

Denna föreläsning behandlar många av de bästa magnoliakultivarerna och arterna för vårt klimat. Både odlingsråd, utseende samt uppförande diskuteras.

Trädgårdsresor

Föreläsarens egna resor i ord och bild- Polska trädgårdar och plantskolor, England, Italien, Kalifornien och Oregon.