Stenmjöl

 BARALITH® GSP -Långtidsverkande naturliga mineraler

MINERALER FÖR YRKESODLING, TRÄDGÅRD OCH KRUKVÄXTER
– Godkänd för ekologisk odling
Baralith® GSP är ett finmalt basaltmjöl eller vulkaniskt stenmjöl som det också kan benämnas. Baralith®GSP kommer ur den magmatiska vulkaniska bergarten basalt, som utgör det mesta av bottnarna i världshaven. Det är ett naturligt mineral som kommer av vittringsprodukter från gruppen grönstenar där basalt, diabas och hyperit ingår.

Använd Baralith® GSP för en friskare, starkare och nyttigare planta
Baralith® GSP är mycket finmalt pulver vilket gör att de olika mineralerna och spårämnena är lätt upptagbara för växterna. Baralith® GSP förser plantan med Kalcium, Magnesium och en lång rad andra naturligt lättupptagbara spårämnen och mikronäringsämnen.
Inblandning i jorden ger också friskare, kraftigare och stabilare plantor. Plantorna blir mindre mottagliga mot svampsjukdomar och insekter.

Dosering
I torvbaserade jordar:
10 kg Baralith® GSP per m3 torv. I krukväxtodling/perenner 3-5 kg per m3.
I trädgårdslandet:
Bruka ner eller sprid på ytan 1/2 kg Baralith® GSP per m2 första året. Vid upprepad årlig gödsling räcker det med 1/4 kg per m2.
För krukväxter:
1-3 msk Baralith® GSP per krukväxt som försiktigt brukas ner i krukjorden. Gör detta vår och höst.