Om Stolpens Trädgård

facebookIcon2

HANDELSTRÄDGÅRD

Växter för trädgården:

Vi säljer träd, buskar, perenner, lökar, klängväxter och terrassplantor. En del av växterna odlar vi själva, se under rubrik Egen Produktion.

Trädgårdstillbehör:

Några väl valda tillbehör finns också att inhandla, se under rubriken PRODUKTER.

VISNINGSTRÄDGÅRD

Visningsträdgård med klippträdgård, kryddträdgård, dammar och woodland. Hundratals växter är planterade på och omkring berget som omger handelsträdgården.

Varje år så bygger vi vidare på visningsträdgården med både nya planteringar och kompletteringar av de gamla.

TRÄDGÅRDSDESIGN

Landskaps- och trädgårdsprojekt, projektering och trädgårdsdesign.

Projektering av landskap och trädgård åt privata kunder, kommuner, bostadsrättsföreningar och företag.

Nya ideer för din trädgård för ökad trivsel och lättare skötsel.

En bygghandling som ökar värdet på ditt hus.

 

Karta över Stolpens Trädgård