Aktuellt

Nu öppnar vi för säsongen

Klicka på bilden för hela texten.

Vi öppnar för säsongen skärtorsdagen 28 mars 2013.

Vi har som vanligt ett stort och intressant sortiment men nytt för i år är ett kraftigt utökat sortiment av rosor. Genom direktimport så har dom också blivit billigare.  Fler vildarter av rododendron och azaleor är beställt.

Den egna odlingen av ovanliga växter finns nu på en lista under växter så det blir lättare att hitta i den kategorin.

De nya växterna kommer som vanligt en bit in i april.

Kurs i trädgårdsplanering där du får en del teori och en del praktik vid varje tillfälle och ges möjligheten att utforma din egen trädgård. 6 tillfällen.

Vi har gallrat lite oönskade träd för att ge plats åt fler exoter i woodlandet och för att ge mer ljus åt de redan planterade.

Visningsträdgården har utökats ovanför stenpartiet med en del för dvärgbarräxter, rhododendron, japanska lönnar och ljung. En gångväg byggdes under hösten runt jordkällaren med nya bäddar som har börjat planteras.